საინფორმაციო-ანალიტიკური სააგენტო - Information-Analytical Agency - Информационно-аналитическое агентство

როდის გადაიყვანენ სააკაშვილს ციხეში? – საერთო მედია
ივნისი 16, 2024

როდის გადაიყვანენ სააკაშვილს ციხეში?

“დადასტურებული ინფორმაციით,ერთი პატიმარის შენახვა სახელმწიფო ბიუჯეტს წელიწადში უჯდება 17 400 ლარი.
2022 წლის 16 დეკემბრის მონაცემებით,პატიმარ სააკაშვილის შენახვაზე დახარჯული იყო 200 000 ლარი.
ცალკე თემაა ვიზიტორების რაოდენობა,რომელიც უკვე გასცდა 2000-ს.
რა გახდა სამედიცინო დასკვნის დადება,რომლის დადების შემდეგ,იუსტიციის მინისტრის განცხადებით-ის გადაყვანილი იქნება სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში.
რატომ ამყოფებთ,ერთ პატიმარ სააკაშვილს პრივილიგირებულ პირობებში,ყველა ვხედავთ რომ არაფერი სჭირს,პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს და პეტიციაზეც აწერს ხელს.
დაგვისახელეთ კანონი,ბრძანება,დადგენილება,ან ნებისმიერი ნორმატიული აქტი,რითაც,ის განსხვავდება სხვა პატიმარისგან. არ არსებობს ასეთი!”

წერს მოქალაქე ლაშა გეგეჭკორი.
რატომ აკეთებთ,ამას?